Babis Bach Babies

Babis Bach Babies

About our class

A truly unique experience where babies and their caregivers will witness live harp music, storytelling (with a different book each week), puppets, singing, exploring different sounds and materials with instrumental participation and other baby sensory including; lighting and dress up. 

The classes are bilingual and each parent will learn songs and simple Welsh phrases to use at home. 

Our sessions are perfect for babies from birth to the age of 2.

Please scroll down for booking options and for more information visit our website www.babisbachbabies.co.uk

Profiad anhygoel o unigryw i fabis a'u ofalwyr lle gallwch ddisgwyl cerddoriaeth telyn fyw, amser stori (gyda gwahanol lyfr pob wythnos), pypedau, canu, chwarae gydag offerynnau, gwisgo lan ac arbrofi gyda gwahanol synau, deunyddiau a goleuadau.

Mae'r sesiynau yn ddwyieithog a bydd pob rhiant yn dysgu caneuon a brawddegau Cymraeg i ddefnyddio yn y cartref.

Mae ein sessiynau yn berffaith i babis o'r geni lan at 2 flwydd oed. 

Gweler yr opsiynau isod i gadw eich lle ac am fwy o wybodaeth ewch i'n wefan www.babisbachbabies.co.uk

  • Instagram
  • Facebook
IMG-20220419-WA0015.jpg
IMG-20220419-WA0016.jpg

Available sessions

Nothing to book right now. Check back soon.